500 mln zł w konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”

11.09.2023
NCBR

Do 31 października 2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kształcenie na potrzeby gospodarki”, realizowanego w ramach Działania 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Priorytet 1: Umiejętności, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W konkursie kierowanym do polskich uczelni chodzi o projekty, których celem jest opracowanie i realizacja kompleksowego programu wsparcia realizowanego na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiającego dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów danego kierunku lub kierunków studiów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem, w celu dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Więcej: https://www.gov.pl/web/ncbr/ksztalcenie-na-potrzeby-gospodarki-umiejetnosci-w-szkolnictwie-wyzszym

jp


Nowoczesna gospodarka