Raport „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”

12.09.2023
Gazeta SGH

W trakcie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowano przygotowany na zlecenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) raport pt. „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy”, który dowodzi, że inwestycja w naukę i badania jest wyjątkowo efektywna.

Jego wyniki w trakcie Forum omawiali rektorzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. 

Jak wynika z raportu, w Polsce poziom finansowania badań i nauki winien wzrosnąć do ok. 3% PKB; obecnie jest na poziomie 1,39% PKB; przy czym średnia w krajach OECD wynosi ok. 2,5%.

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, dotychczasowy wzrost gospodarczy nie opierał się na postępie technicznym ani na efektach działalności naukowej – zauważono w publikacji i wskazano, że dotychczasowe czynniki wzrostu, takie jak efekty doganiania czy też rozszerzanie rynku wewnętrznego, wyczerpują się.

W publikacji zwrócono uwagę, że nauka i szkolnictwo wyższe są niezbędnym elementem infrastruktury społecznej, stanowiąc podstawę rozwoju gospodarczego i społecznego. 

jp


Nowoczesna gospodarka