Politechnika Rzeszowska otworzyła Laboratorium Wodorowe

13.09.2023
KRZYSZTOF KAPICA/POLSKA PRESS/EAST NEWS

Budujemy laboratorium, które jest nowoczesne, wyjątkowe w skali nie tylko kraju, ale i świata. Tu za chwilę będziemy prowadzili badania dotyczące wykorzystania wodoru jako paliwa, jako napędu w silnikach. Uważam, że jesteśmy w tym momencie w forpoczcie instytucji naukowych, które zajmują się tymi sprawami. Wodór to przyszłość. Jesteśmy gotowi, aby rozwijać naszą gospodarkę – powiedział prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej (PRz), podczas otwarcia Laboratorium Wodorowego PRz.

W nowo otwartej placówce naukowcy chcą opracowywać m.in. metody wykorzystania wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii dla przemysłu lotniczego.

Prorektor PRz ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prof. Jarosław Sęp, podkreślił, że laboratorium to bardzo ważny impuls rozwojowy zarówno dla uczelni, jak i Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

W przygotowanie laboratorium, Politechnika Rzeszowska zainwestowała 3 mln zł z własnych środków. Uczelnia otrzymała też dotację z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

jp


Nowoczesna gospodarka