Raport poświęcony elastyczności energetycznej w Polsce

15.09.2023
www.elastycznoscenergii.pl

12 września 2023 roku odbyła się premiera raportu „Elastyczność energetyczna w Polsce”, który jest kompleksowym podsumowaniem aktualnych badań i wiedzy na temat elastyczności energetycznej. Patronami merytorycznymi opracowania są Politechnika Białostocka (PB) i Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie.

Raport został opracowany przez dr. inż. Grzegorza Hołdyńskiego – adiunkta w Katedrze Energoelektroniki, Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PB oraz dr inż. Andrzeja Firlita – eksperta z dziedziny energetyki, związanego z AGH.

W Polsce i w Europie przed sektorem energetycznym stoją ogromne wyzwania i możliwość rozwoju. Elastyczność energetyczna stanowi istotny element transformacji energetycznej generując inwestycje, które do 2040 roku szacowane są na co najmniej 0,5 bln zł.

Raport odpowiada m.in. na pytania: Jakie są perspektywy rozwoju obecnych źródeł energii odnawialnych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i regulacji rynku energii odnawialnej w Polsce? Jaki potencjał technologiczny i infrastrukturalny ma polski system energetyczny? Jakie są kierunki rozwoju technologii i polityki elastyczności energetycznej?

Więcej:
https://elastycznoscenergii.pl/

jp


Nowoczesna gospodarka