Absolwenci filologii germańskiej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej wysoko w rankingu zarobków

23.08.2019

Według Systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA absolwenci filologii germańskiej na Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze są w pierwszej piątce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni. 

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy – informuje uczelnia.

Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m. in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej: http://www.kpswjg.pl/pl/news/nasi-absolwenci-zarabiaja-najlepiej

 

jsz

 


Szkolnictwo wyższe