Pedagogika Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

26.08.2019

Od 2 września 2019 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie rozpocznie się rekrutacja na studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori. 

Studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym – informuje UMCS.

Absolwenci uzyskają umiejętności przydatne w pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Zdobędą także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, nauczą się aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka oraz organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

 

jp

 


Szkolnictwo wyższe