Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczyna współpracę z 2loop Tech SA

13.06.2022
Zbigniew Sulima AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie zawarła porozumienie o współpracy ze spółką badawczo-wdrożeniową 2loop Tech SA, która działa w zakresie technologii recyklingu pozostałości po instalacjach energii odnawialnej, a także wprowadza idee gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Umowa podpisana przez prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego, prorektora ds. współpracy AGH i Marcina Karbowniczka, prezesa zarządu 2loop Tech SA, zakłada, że współpraca obejmie m.in.: badania nad recyklingiem paneli fotowoltaicznych i łopat turbin wiatrowych, popularyzację wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), recyklingu, ochrony środowiska, wspólne opracowywanie projektów wynalazczych i starania o ich ochronę, współpracę międzynarodową w kwestii recyklingu pozostałości po OZE.

Współpraca będzie realizowana poprzez: wymianę wiedzy i umiejętności, wzajemne udostępnianie zasobów sprzętowych oraz wspólne tworzenie publikacji naukowych.

jp


Nowoczesna gospodarka