Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni będzie współpracować z klubem Arka Gdynia S.A.

30.12.2022
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni będzie współpracować z klubem sportowym Arka Gdynia. Porozumienie o współpracy podpisali rektor-komendant uczelni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i prezes klubu Michał Kołakowski.

Celem porozumienia jest podjęcie współpracy i rozwoju kontaktów w zakresie promocji, sportu, nauki i szkolenia. Współpraca będzie obejmować zarówno wspólne inicjatywy, jak i odrębne działania dla poszczególnych stron, w tym promocję w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Partnerzy zapowiadają także organizowanie konferencji, szkoleń i imprez sportowych, w tym meczów sparingowych i okazjonalnych z udziałem drużyn piłki nożnej.

Ponadto klub deklaruje współpracę szkoleniową w zakresie organizacji i zabezpieczenia imprez masowych oraz zarządzania kryzysowego przy imprezach masowych, w tym wolontariat, bezpłatne praktyki zawodowe m.in. w obszarach bezpieczeństwa, zarządzania kapitałem ludzkim – informuje uczelnia.

Więcej: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/aktualnosci/item/4635-porozumienie-o-wspolpracy-pomiedzy-klubem-arka-gdynia-a-akademia-marynarki-wojennej

 

jsz


Szkolnictwo wyższe