Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach ponownie zwycięża w rankingu Perspektywy

28.06.2019

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach drugi raz z rzędu zwyciężyła w  swojej kategorii w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 – informuje uczelnia w serwisie internetowym.

Drugie miejsce ex aequo – ze względu na wyniki różniące się o nie więcej, niż pół punktu procentowego –  – zajęły Akademie Wychowania Fizycznego z Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy obejmuje uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych.

W Rankingu oceniane są: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie oraz absolwenci na rynku pracy.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe