Archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego odkrywają starożytne osady

15.03.2024
fot. D. Król UR

W Hnatkowicach na obszarze gminy Orły w powiecie przemyskim archeolodzy prowadzą prace wykopaliskowe, w trakcie których natrafili na pozostałości intensywnego osadnictwa sprzed około 5,5 tys. lat. Na obszarze niespełna 1 ara archeolodzy zidentyfikowali grubą warstwę akumulacyjną, w której zalegało m.in. ponad 4 tys. fragmentów naczyń, kilkaset wyrobów krzemiennych, przedmiotów związanych z tkactwem, a nawet fragment glinianej łyżki.

– Materiały zabytkowe, które pozyskaliśmy w Hnatkowicach są nader ciekawe i stanowią dużą wartość dla dyskusji na temat kształtowania się osadnictwa „podkarpackich” populacji eneolitycznych w poł. IV tys. przed naszą erą. To osadnictwo, zwłaszcza w rejonie Rady i Łęgu Rokietnickiego, czyli zachodnich dopływów Sanu, prezentuje się intrygująco. Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić, że na terenie obecnego województwa podkarpackiego natrafimy na strefy tak silnie skolonizowane przez populacje „pucharowe” – powiedział kierownik zespołu badawczego dr Dariusz Król.

Wykopaliska w Hnatkowicach stanowią pierwszy akord tegorocznych działań terenowych planowanych przez naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na terenie gminy Orły i Radymno. 

jp


Humanistyka