Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego najlepsi na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze

15.03.2024
Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie osiągnęli najlepsze w Polsce wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Spośród nich egzamin zdało 80,8 proc. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1 proc.). Kolejne miejsca w klasyfikacji zajęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (71 proc.) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (69,1 proc.). Spośród uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Aż 67,7 proc. spośród nich pozytywnie zdało egzamin.

W 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło 6058 studentów z 54 polskich uczelni (25 publicznych i 29 niepublicznych) i z 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 3667 osób, czyli 60,5 proc. kandydatów. Natomiast spośród 5716 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2023 r. do egzaminów przystąpił 2542 osoby. Oznacza to, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami od kilku lat kształtuje się na podobnym poziomie, przystępuje do nich około 40-44 proc. absolwentów wydziałów prawa – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. 

jp


Humanistyka