Awans Uniwersytetu Gdańskiego w rankingu UI GreenMetrics

21.12.2022
Wojciech Strozyk/REPORTER

Uniwersytet Gdański awansował o 100 pozycji w światowej klasyfikacji rankingu UI GreenMetrics. W najnowszej edycji zestawienia gdańska uczelnia uplasowała się na 4 miejscu wśród polskich szkół wyższych.

Ranking UI GreenMetric ocenia działania proekologiczne uczelni związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, dbałość o utrzymanie terenów zielonych, o zachowanie neutralności energetycznej, poziom wykorzystania zrównoważonego transportu, optymalizację zużycia wody oraz gospodarkę odpadami, a także wszelkie działanie edukacyjne na rzecz środowiska.

Ranking publikowany jest od 2010 roku, kiedy to notowano 95 uniwersytetów w 35 krajach – obecnie uczestniczy w nim 1050 uniwersytetów z 83 krajów. Tak znaczny wzrost liczby uczestników odzwierciedla niezwykle istotny trend na uczelniach wyższych na całym świecie – silną i wciąż rosnącą świadomość odpowiedzialności za planetę i uwarunkowane jej kondycją, losy przyszłych pokoleń – czytamy w serwisie Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/4540/uniwersytet-gdanski-ponad-100-pozycji-w-gore-w-swiatowym-zielonym-rankingu-greenmetric

 

jsz


Szkolnictwo wyższe