Politechnika Poznańska podpisała porozumienie z MC-Bauchemie

21.12.2022
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska (PP) podpisała porozumienie z MC-Bauchemie – firmą dostarczającą pionierskie rozwiązania w zakresie ulepszania betonu, a także ochrony i konserwacji konstrukcji budowli, zatrudniającą ponad 2500 pracowników w przeszło 40 krajach.

– Współpraca z tak doświadczonymi partnerami jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki połączeniu potencjałów: naukowego z doświadczeniem produkcyjnym jesteśmy w stanie tworzyć nowe rozwiązania z korzyścią nie tylko dla obu stron, ale dla regionu i Polski – mówi współodpowiedzialny za umowę dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. PP z wydziału technologii chemicznej.

Zakres umowy jest niezwykle szeroki i obejmuje między innymi wspólne prowadzenie badań, korzystanie z zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego, komercjalizację nowych rozwiązań, praktyki i staże dla studentów realizację prac dyplomowych, uczestnictwo ekspertów z firmy w procesie kształcenia oraz wspólne konferencje, seminaria i szkolenia – informuje uczelnia.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/politechnika-poznanska-podpisala-porozumienie-z-mc-bauchemie-wiodacym-producentem-chemii

 

jsz


Szkolnictwo wyższe