Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach docenione przez Gazetę Finansową

22.12.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia MBA in Corporate Governance (MCG) oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zostały uznane przez autorów rankingu szkół biznesowych Gazety Finansowej za najlepszy produkt edukacyjny w zakresie kształcenia menedżerskiego w roku 2022.

Jak komentuje w Gazecie Finansowej dr Katarzyna Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studia MBA i MCG w katowickiej uczelni są kierowane do osób doświadczonych i szczególnie wymagających. Treści przekazywane przez wykładowców są tu od razu konfrontowane z doświadczeniami praktycznymi uczestników.

– Praca wykładowcy MBA jest zatem niesamowicie ciekawa i  bardzo absorbująca. Tematyka omawiana w  trakcie zajęć i  warsztatów prowadzonych w  ramach programów MBA znacząco wykracza również poza ramy standardowych studiów, w tym studiów podyplomowych – mówi dr Olejko – kierownik studiów podyplomowych MBA i MCG w katowickiej uczelni.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/mba-in-corporate-governance-najlepszym-produktem-edukacyjnym-w-zakresie-ksztalcenia-menedzerskiego-1.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe