Polskie uczelnie wesprą ukraińskie

23.12.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, otrzymają łącznie prawie 16 mln zł na wsparcie współpracy z ukraińskimi uczelniami i to na poziomie ponadnarodowym – informuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wszystko to za sprawą programu „Solidarni z Ukrainą”, który dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poszerzyło zakres zleconych zadań o uruchomienie możliwości wsparcia finansowego nadzorowanych przez Ministra uczelni, które wchodzą w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich i podejmą współpracę z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy.

Środki, które uczelnie otrzymają na realizację projektów, to łącznie prawie 16 mln zł. Działania realizowane będą od stycznia do grudnia 2023 r.

W skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich czyli międzynarodowych partnerstw uczelni, wchodzi aż 18 polskich uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

jp


Szkolnictwo wyższe