Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zawarł porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce 

23.12.2022
UEK

Od prawie dziesięciu lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK) są prowadzone studia na specjalności Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami, które przygotowują specjalistów do pracy w branży kongresowej i eventowej. 

Na mocy podpisanego listu intencyjnego, który ze strony UEK sygnował dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy, a ze strony Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce – Paula Fanderowską, prezes zarządu oraz Krzysztof Paradowski, wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie stało się patronem branżowym specjalności Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami.

Obie strony zobowiązały się wspólnie działać na rzecz rozwoju krakowskiej branży kongresowo-eventowej, a tym samym studiów na tej specjalności, wspierając wieloaspektowo proces dydaktyczny.

jp


Szkolnictwo wyższe