SteReOKultur – niemieckojęzyczny program edukacyjny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

27.12.2022
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W lutym 2023 roku na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ruszy program edukacyjny w języku niemieckim „Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy – SteReOKultur”. Obejmuje on różnorodne aspekty i uwarunkowania dziedzictwa kulturowego, uwzględniając przy tym specyfikę kulturową regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski.

Program jest skierowany do niemieckojęzycznych zagranicznych studentów i doktorantów – prawa i innych kierunków, zwłaszcza takich, których treści obejmują prawne problemy dziedzictwa kulturowego.

Główne elementy programu to: połączenie interaktywnego uczenia online z tygodniową szkołą letnią w Polsce, bogate wykorzystanie multimediów i innowacyjnych technik nauczania – m.in. klipy filmowe, gry, quizy, studia przypadków, multimedialne prezentacje, zadania oparte na grywalizacji, udział wykładowców gościnnych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz wycieczki edukacyjne.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/stereokultur-niemieckojezyczny-program-edukacyjny

jsz 


Szkolnictwo wyższe