Stypendysta Programu im. Stanisława Ulama na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

27.12.2022
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dr Francesco Cappellano z University of Eastern Finland od stycznia będzie prowadził badania i zajęcia dydaktyczne na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Naukowiec został wybrany jako jeden z 44 uznanych międzynarodowych badaczy, którzy rozpoczną staże naukowe w Polsce – informuje uczelnia.

Przez najbliższe 2 lata dr Francesco Cappellano będzie realizował w Akademii WSB projekt „Energy management at the Polish-Czech Border Region: an innovation policy perspective”. Jego pobyt w Polsce jest możliwy dzięki programowi im. Stanisława Ulama Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski uznanych i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Więcej: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dr-francesco-cappellano-laureatem-programu-im-stanislawa-ulama-narodowej-agencji-wymiany-akademickiej-2.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe