Współpraca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z uczelnią w Paryżu w ramach Erasmus+

28.12.2022
UKSW

Doktor Piotr Jednaszewski, członek Rady Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), mieszkający w Szkocji, przekazał na ręce ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego list intencyjny w sprawie współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Sygnatariuszem listu jest prof. Philippe Froute, dziekan EAI International School, Université Paris-Est Créteil Val de Marne.  

Cieszę się, że członkowie Rady Uczelni angażują się w rozwój naszego Uniwersytetu, szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej – powiedział przyjmując list intencyjny rektor UKSW.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne jest uniwersytetem państwowym, który oferuje studia w dziedzinie prawa, sztuki, nauk humanistycznych i ścisłych, ekonomii, administracji oraz pedagogiki. Uczelnia powstała w 1970 r. po podziale Uniwersytetu Paryskiego czyli Sorbony na13 mniejszych, autonomicznych uczelni. Obecnie na Uniwersytecie kształci się 18 000 studentów na studiach stacjonarnych oraz prawie 12 500 na studiach podyplomowych.

jp


Szkolnictwo wyższe