Pięć nowych kierunków w zimowej ofercie rekrutacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

28.12.2022
Dreamstime AGH

9 stycznia 2023 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie rozpocznie się rekrutacja zimowa na studia II stopnia. Ich oferta w roku akademickim 2022/2023 wzbogaciła się o pięć nowych kierunków.

Wśród nowości znalazły się: Energetyka Wodorowa, kierunek prowadzony przez Wydział Energetyki i Paliw (studia stacjonarne), Inżynieria Bezpieczeństwa, kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa, kierunek prowadzony przez Wydział Odlewnictwa; Modern Materials Design Application, kierunek prowadzony przez Wydział Metali Nieżelaznych oraz Zmiany klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja, kierunek prowadzony przez wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Szczegółowe informacje o rekrutacji zimowej na studia II stopnia wraz z opisem wszystkich kierunków, harmonogramem i warunkami znajdują się pod adresem:
https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/#znalezione-dla-ciebie

jp


Szkolnictwo wyższe