Badacze z Olsztyna w międzynarodowym projekcie na rzecz zrównoważonej produkcji mięsa

07.04.2023
UWM

Katedra Technologii i Chemii Mięsa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie realizuje europejski projekt dotyczący zrównoważonej produkcji mięsa. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych do kształcenia przyszłych pracowników sektora mięsnego.

Projekt InnoMeatEdu: Innowacyjne narzędzia cyfrowe stosowane w szkolnictwie wyższym w zakresie nauki o zrównoważonej produkcji mięsa: połączenie przemysłu ze środowiskiem akademickim jest realizowany w ramach Współpracy Partnerstwa Erasmus +.

Realizację projektu koordynuje Uniwersytet w León, w Hiszpanii. Oprócz hiszpańskiej uczelni i UWM, biorą w nim udział: Uniwersytet w Tesalii (Grecja), Uniwersytet w Parmie (Włochy), Instytut Politechniczny w Bragançy (Portugalia), Centrum Technologii Mięsa w Ourense (Hiszpania) oraz 4Obs, firma konsultingowa z Grecji.

Przedstawicielami świata biznesu są w tym projekcie 34 firmy reprezentujące branżę mięsną. Polskę reprezentują: Animex Foods, GoodValley, Mielewczyk oraz „Gospodarka Mięsna” jako przedstawiciel prasy branżowej.

jp


Nowoczesna gospodarka