Najlepiej opłacani są absolwenci Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego

05.04.2023
Arkadiusz Ziolek/East News

Firma Sedlak&Sedlak zaprezentowała dane dotyczące zarobków absolwentów szkół wyższych w Polsce, a pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2022 roku.

Wśród absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce najwyżej opłacani w 2022 roku byli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosiła 8 000 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – mediana 7 500 PLN brutto. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęły osoby z dyplomem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (6 000 PLN brutto) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (5 851 PLN brutto).

Wśród absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce najwyżej opłacani w 2022 roku byli absolwenci Politechniki Warszawskiej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosiła 8 695 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali absolwenci Politechniki Wrocławskiej – 8 317 PLN brutto. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęły osoby z dyplomem Politechniki Lubelskiej (6 269 PLN brutto) oraz Politechniki Rzeszowskiej (6 200 PLN brutto).

jp


Nowoczesna gospodarka