Badacze z Polski i Niemiec będą poszukiwali rozwiązań służących obniżeniu stężenia CO2

05.01.2023
Marcin Trela PK

Projekt „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej” zostanie zrealizowany na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej (PK) pod kierunkiem prof. PK Katarzyny Matras-Postołek w partnerstwie z FH Münster University of AppliedSciences. Projektowi przyznano finansowanie w wysokości blisko 2 mln zł w ramach konkursu OPUS 22 + LAP/Weave.

Projekt, którego liderem jest PK, dotyczy jednego z największych współczesnych wyzwań w walce o powstrzymanie kryzysu klimatycznego – redukcji emisji dwutlenku węgla z procesów energetycznych.

Wymusza to poszukiwanie alternatywnych – wobec naturalnego procesu fotosyntezy – rozwiązań służących obniżeniu stężenia CO2. Jednym z nich może być odnalezienie katalizatora, który przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego, będzie redukował dwutlenek węgla do prostych związków chemicznych. Nad opracowaniem substancji, która przyśpieszy przebieg takiej reakcji chemicznej, będziemy pracować w naszym projekcie – mówi dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK.

jp


Badania i rozwój