Narodowe Centrum Nauki przyznało blisko 20 mln zł na dwu i trójstronne projekty polsko-niemiecko-słoweńskie

03.01.2023
NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki konkursu OPUS 22+LAP/Weave na projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców we współpracy z zespołami z Niemiec oraz Słowenii. 

Finansowanie otrzymało 15 dwustronnych polsko-niemieckich projektów badawczych (trzy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, cztery z obszaru nauk o życiu i aż osiem z obszaru nauk ścisłych i technicznych) oraz jeden projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Łączna wysokość przyznanego finansowania to ponad 19,9 mln zł.

Wśród tematów dwustronnych projektów finansowanych w ramach konkursu pojawiają się zagadnienia związane m.in. z ekologią.

Ekologią w polityce zajmie się dr inż. Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z Claudiusem Gräbner-Radkowitsch z Europa-University Flensburg. Celem ich badań jest lepsze zrozumienie wpływu realizacji polityki zielonej transformacji na kraje i regiony Unii Europejskiej oraz wskazanie na obszary, w których niesie ona ze sobą niebezpieczeństwo wywołania polaryzacji społeczno-gospodarczej.

jp


Badania i rozwój