Badaczka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach finalistką Nagród Naukowych POLITYKI

20.09.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wśród piętnastu finalistów i finalistek 22. edycji Nagród Naukowych tygodnika „Polityka  w dziedzinie nauk społecznych znalazła się dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Katedry Teorii Zarządzania. Finaliści zostali wyłonieni w pięciu dziedzinach nauk: humanistycznej, społecznej, ścisłej, technicznej oraz nauki o życiu. 

Obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Katarzyny Czernek-Marszałek są relacje międzyorganizacyjne – współpraca, konkurencja i koopetycja (współpraca z konkurentami) – oraz ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Jej badania dotyczą głównie sektora turystyki, ale w ostatnich latach zaczęły obejmować także inne sektory.

Program stypendialny dla młodych naukowców „Zostańcie z nami” jest prowadzony przez Fundację Tygodnika Polityka od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Dzięki temu promowany jest wartościowy wzór kariery oraz osiągnięcia naukowe – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/dr-hab-katarzyna-czernek-marszalek-prof-ue-finalistka-22-edycji-nagrod-naukowych-polityki.html

 

jsz


Wydarzenia