Odznaka Honorowa Primus in Agendo dla badaczki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

20.09.2022
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pracownik badawczo-dydaktyczny wydziału nauk społecznych uczelni, otrzymała Odznakę Honorową Primus in Agendo za działania na rzecz polityki rodzinnej.

Odznaka jest nadawana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom, instytucjom lub organizacjom jako wyraz uznania dla nowatorskiej, wartościowej, rzetelnej i zaangażowanej pracy na rzecz osób, rodzin, społeczności lub polityki społecznej.

Laureatka prowadzi badania i działania dotyczące rozwoju systemu wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem asystentury rodziny. Opracowała model działania zawodu asystenta rodziny, który daje jego pracy wymiar wspierający i profilaktyczny oraz tym samym odróżnia jego postępowanie od działań innych zawodów pomocowych i interwencyjnych. Jest autorką 9 książek i ponad stu artykułów, głównie dotyczących pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną – informuje uczelnia. 

Więcej: https://www.ujd.edu.pl/news/view/dr-hab-izabela-krasiejko-prof-ujd-otrzymaa-odznake-honorowa-primus-in-agendo

 

jsz


Wydarzenia