Badaczka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu laureatką nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

15.11.2023
fot. Andrzej Romański Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Maria Lewicka z wydziału filozofii i nauk społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została laureatką tegorocznej nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniono ją w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – informuje uczelnia. 

Zainteresowania badawcze laureatki obejmują psychologię miejsca, tożsamość lokalną, pamięć miejsca (Europa Środkowo-Wschodnia ze szczególnym naciskiem na Ukrainę i Litwę), a także procesy wartościowania społecznego, kapitał społeczny i kulturowy, percepcję społeczną i relacje międzygrupowe oraz mechanizmy ludzkiej (nie)racjonalności.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywane Polskimi Noblami, są przyznawane od 1992 r. za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. 

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/polski-nobel-dla-prof-marii-lewickiej

 

jsz


Humanistyka