Badanie społeczeństwa ukraińskiego przez pryzmat mediów społecznościowych

15.11.2023
fot. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie oraz dr Yana Hladyr z Krzyworoskiego Uniwersytetu Narodowego w Krzywym Rogu w Ukrainie badają, w jaki sposób społeczeństwo ukraińskie prezentuje się w mediach społecznościowych, dających możliwość komunikowania się za pomocą obrazów.

W badaniach chodzi przede wszystkim o Instagram, Twitter, YouTube i Telegram. 

Badaczki uważnie śledzą konta prowadzone w tych mediach przez cztery ukraińskie instytucje publiczne po to, żeby opracować katalog wartości projektowanego obrazu społeczeństwa ukraińskiego oraz ocenić jego zbieżność z wartościami i kulturą społeczeństw zachodnioeuropejskich. 

Projekt badawczy jest realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu DLA UKRAINY.

Jak mówi dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, hipoteza badawcza zakłada, że społeczeństwo ukraińskie prezentuje się jako społeczeństwo demokratyczne, obywatelskie i przede wszystkim inne niż rosyjskie. Chce się pokazać środowisku międzynarodowemu jako bliskie wartościom i kulturze społeczeństw zachodnich. 

jp 


Humanistyka