Uniwersytet Rzeszowski będzie dalej prowadził Bibliotekę Austriacką w Rzeszowie

15.11.2023
fot. Michał Święcicki Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski (URz), reprezentowany przez prof. dra hab. Sylwestra Czopka, rektora URz, podpisał porozumienie z Federalnym Ministerstwem ds. Europejskich i Międzynarodowych (BMEIA) reprezentowanym przez Gudrun Hardiman-Pollross BSc MA, minister pełnomocną ds. Kultury Ambasady Republiki Austrii w Warszawie, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie w przedmiocie dalszego prowadzenia Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie. 

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie jest nie tylko miejscem gromadzenia i przechowywania książek i innych publikacji dotyczących Austrii, ale także dostępnym dla całej społeczności lokalnej ośrodkiem kultury austriackiej, gdzie od dziewięciu lat odbywają się liczne eventy skierowane do szkół, studentów oraz osób pracujących: warsztaty kulturoznawczo-językowe, konkursy, wykłady, spotkania z pisarzami austriackimi. 

Jest również miejscem wspierającym świadomość dziedzictwa kulturowego Galicji oraz dialog międzykulturowy.

Biblioteka Austriacka jest częścią Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

jp


Humanistyka