Dobiega końca realizacja projektu DARIAH-PL – największego konsorcjum naukowego polskiej humanistyki  

14.11.2023
Fot. Lukasz Gdak/East News

Dobiega końca realizacja projektu DARIAH-PL, którego partnerem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. DARIAH-PL to największe konsorcjum naukowe polskiej humanistyki, w skład którego wchodzi 16 wiodących instytucji naukowych – informuje poznańska uczelnia. 

Celem projektu była budowa infrastruktury Dariah.lab obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce.

Infrastruktura przeznaczona jest dla podmiotów publicznych prowadzących badania naukowe (uczelni, instytutów badawczych), podmiotów mogących wykorzystać infrastrukturę i dane do realizacji swojej misji (np. publicznych i prywatnych instytucji kultury i sztuki, a także organizacji pozarządowych upowszechniających dane kultury) oraz dla przedsiębiorstw (np. do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie modelowania historii lub jej wykorzystania w edukacji).

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/komunikaty-prasowe/cyfryzacja-w-sluzbie-humanistyki-dariah.lab

 

jsz


Humanistyka