Badaczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 4

12.04.2023
Bartosz Makowski/REPORTER

Dr hab. Karolina Magdalena Pawlak z wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została laureatką konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W czwartej edycji o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 milionów złotych otrzyma 58 z nich.

Dzięki dofinansowaniu badaczka zrealizuje projekt „Skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-RCEP dla globalnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym: Perspektywa UE” – informuje uczelnia. 

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. 

Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób: promotora – kierownika projektu oraz doktoranta. Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez NAWA.

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/naukowczyni-wydzia-u-ekonomicznego-laureatk-konkursu-preludium-bis-4

 

jsz 


Nowoczesna gospodarka