Laboratorium Ekonomii Behawioralnej otwarto na Uniwersytecie Szczecińskim

13.04.2023
Uniwersytet Szczeciński

W Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego otwarto Laboratorium Ekonomii Behawioralnej. Jednostka ma być centrum badań procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów – informuje uczelnia.

Laboratorium stanowić będzie centrum badań nad naturą podejmowania decyzji ekonomicznych przy pomocy narzędzi i metod stosowanych w ekonomii behawioralnej. Dzięki temu będzie możliwe testowanie ludzkich zachowań oraz reakcji na różnorodne bodźce/czynniki zewnętrzne. W kontrolowanych warunkach weryfikowane będą teorie ekonomiczne oraz badane zachowania rynkowe.

Wśród głównych obszarów badań prowadzonych w laboratorium są: preferencje i zachowania podmiotów gospodarczych, racjonalność decyzji ekonomicznych i finansowych, identyfikacja kognitywnych zniekształceń oraz heurystyk wpływających na racjonalność podejmowanych decyzji ekonomicznych, psychologia podejmowania decyzji oraz postrzeganie ryzyka i emocji przez podmioty ekonomiczne.

Więcej: https://usz.edu.pl/otwarcie-laboratorium-ekonomii-behawioralnej/

 

jsz


Nowoczesna gospodarka