Badaczka z Kanady analizuje na Uniwersytecie Łódzkim twórczość Agnieszki Holland

19.01.2021

Dr Elżbieta Ostrowska z Uniwersytetu Alberty w Edmonton (Kanada) przeprowadzi badania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) nad filmową i telewizyjną twórczością Agnieszki Holland. Dzięki projektowi powstanie pierwsza w języku angielskim monografia twórczości wybitnej reprezentantki współczesnego kina kobiecego.

Twórczość Agnieszki Holland jest fascynującym przykładem kina kobiecego z tego względu, że nie mieści się ona bezproblemowo w wypracowanych przez filmowy feminizm kategoriach. I być może właśnie z tego względu jej filmy są często pomijane w opracowaniach dotyczących kina kobiet – powiedziała dr Elżbieta Ostrowska.

Jak informuje Centrum Promocji UŁ, celem projektu jest analiza filmowej i telewizyjnej twórczości polskiej reżyserki w perspektywie wyznaczanej przez trzy kierunki współczesnych badań nad filmem i mediami: teorię autorstwa filmowego i medialnego, koncepcję transnarodowego kina i mediów oraz feminizm i globalne kino kobiet.

jp


Humanistyka