Badaczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

05.06.2023
ZOFIA I MAREK BAZAK/EAST NEWS

Dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego znalazła się wśród setki młodych badaczy, którzy otrzymają stypendia w ramach tegorocznej edycji programu #START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Wyróżniony dorobek naukowy badaczki szczecińskiej uczelni obejmował m.in. prace związane z otrzymywaniem materiałów bionanocelulozowych i stosowaniem ich jako nośniki dla substancji przeciwdrobnoustrojowych, aby walczyć z bakteriami chorobotwórczymi w formie biofilmu – czytamy w serwisie uczelni.

Dr inż. Ciecholewska-Juśko jest też zaangażowana w prace nad wpływem wirującego pola magnetycznego na komórki mikroorganizmów. Roczne stypendium, które otrzyma laureatka wynosi 30 tysięcy złotych. Stypendium START przyznano po raz 31., budżet programu wyniósł w tym roku ponad 3 mln złotych.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/doktor-zut-wygrala-konkurs-i-dostanie-fundusze-na-badania.html

 

jsz


Medycyna i biotechnologia