Badania niezwykłego znaleziska w katedrze w Opolu

08.11.2022
Politechnika Wrocławska

W opolskiej katedrze trwają badania niezwykłego znaleziska. W czasie remontu pod posadzką świątyni odkryto fragmenty średniowiecznego kościoła miejskiego. To pierwsze od 45 lat tak duże odkrycie w skali Polski. W pracach zespołu badawczego uczestniczy dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej – informuje uczelnia.

Podczas prac odkryto m.in. ceglane mury tworzące zarys prezbiterium, fragmenty ścian, podbudowę romańskiego ołtarza, schody do krypty oraz fragment ceramicznej posadzki z kwadratowych płytek.

– Dziś powoli spod gruzu i piasku odkrywamy najstarszy kościół lokacyjnego Opola, a samo Opole staje się tym samym pierwszym we wschodniej części Śląska z tak wczesną proweniencją kościoła parafialnego. W ten sposób badania pozwalają nam szukać prawdy – bo mamy pewne wyobrażenie o tym, jak wyglądała historia Śląska, ale dopiero odkrycia pozwalają nam potwierdzić te tezy, a czasem zaskoczyć swoją wielkością czy pięknem – mówi profesor wrocławskiej uczelni.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wyjatkowe-odkrycie–odnaleziono-jeden-z-najstarszych-kosciolow-miejskich-na-slasku-12666.html

 

jsz


Humanistyka