W Lublinie konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”

07.11.2022
UMCS

W dniach 7–8 listopada br. odbędzie się XXXVII międzynarodowa konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”. Wydarzenie organizowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie i Muzeum Narodowe w Lublinie stanowi szerokie forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki.

Jak informuje Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS, większość wystąpień prezentowanych w tegorocznej edycji konferencji będzie poświęcona podsumowaniom kilkuletnich projektów naukowych, dużych kampanii wykopaliskowych oraz badań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych prac prowadzonych w latach 2021-2022. 

Pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy odgrywa istotną rolę z punktu widzenia analizy i interpretacji materiałów archeologicznych oraz procesów kulturowych zachodzących w całej Europie. Stąd też w konferencji wezmą udział również badacze spoza naszego transgranicznego regionu. 

jp


Humanistyka