Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej powstało na Uniwersytecie Wrocławskim

02.11.2021

W listopadzie na Uniwersytecie Wrocławskim ruszy Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. W jego skład wejdą: Zespół ds. Aktywności Naukowej, Społecznej oraz Współpracy z Organizacjami Studenckimi i Doktoranckimi, Zespół ds. Aktywności Zawodowej – Biuro Karier i Zespół ds. Współpracy z Absolwentami.

Centrum będzie realizować zadania związane z koordynacją i wspieraniem aktywności oraz zarządzaniem przestrzenią dedykowaną do organizacji naukowego, edukacyjnego, kulturalnego i społecznego życia studenckiego i doktoranckiego, prezentowania badań, osiągnięć i organizacji inicjatyw w ramach społeczności uniwersyteckiej oraz w związku z aktywną współpracą z otoczeniem zewnętrznym.

Zakres zadań Centrum obejmuje także wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności zawodowej po ukończeniu studiów, monitorowanie karier absolwentów i rozwój współpracy z absolwentami – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://uni.wroc.pl/centrum-aktywnosci-studenckiej-i-doktoranckiej-na-uwr/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe