Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z firmą Enea Ciepło

03.11.2021

Politechnika Białostocka (PB) zawarła porozumienie o współpracy z Enea Ciepło sp. z o.o. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy naukowców do stworzenia innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności energetycznej produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii elektrycznej i ciepła w systemach Enea Ciepło. Studenci będą mieli szansę na praktyki i staże.

Nowy Zielony Ład wymusza na nas zmianę technologii, poszukiwanie nowych źródeł energii. Tylko współpraca ze sferą nauki pozwoli nam takie źródła znaleźć i nadal funkcjonować, ogrzewać miasto, produkować prąd i służyć naszym mieszkańcom. Bardzo zależy nam na odświeżeniu kadry korzystając z absolwentów Politechniki Białostockiej. Cieszę się, że Politechnika planuje nowy kierunek – energetyka cieplna – powiedział Cezary Ołdakowski, prezes zarządu Enea Ciepło sp. z o.o.

Jak powiedziała dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB, ze strony uczelni współpracować będą przedstawiciele Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, którzy reprezentują dyscyplinę inżynieria środowiska, a także eksperci z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego.

jp


Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe