Na Politechnice Warszawskiej powstało Centrum Projektowania Uniwersalnego

03.11.2021

Udział w kształtowaniu polityki dostępności na Uczelni i poza nią, prowadzenie innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań i przygotowywanie ekspertyz, szkolenia, edukacja oraz budowanie świadomości – to główne zadania otwartego na Politechnice Warszawskiej (PW) Centrum Projektowania Uniwersalnego.

Centrum działa na Wydziale Architektury PW, ale do współpracy mogą przystępować również inne Wydziały PW.

Chcemy angażować ekspertów z różnych dziedzin i wspólnie dbać o takie kształtowanie przestrzeni, żeby była dostępna i funkcjonalna dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawności i ograniczenia – powiedział prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury.

Centrum Projektowania Uniwersalnego powstało w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe