Centrum Bilingualism Matters @Poznań na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.04.2019

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu otwarto centrum Bilingualism Matters @Poznań –  jeden z 23 międzynarodowych oddziałów Centrum Bilingualism Matters znajdującego się na Uniwersytecie Edynburskim w Wielkiej Brytanii – informuje uczelnia.

Bilingualism Matters @Poznań to centrum badawczo-informacyjne działające przy wydziale anglistyki poznańskiej uczelni, zajmujące się wielojęzycznością i uczeniem się języków. W nowo otwartej siedzibie, BM@Poznań będzie oferował przestrzeń do dyskusji pomiędzy nauczycielami, edukatorami, rodzicami a naukowcami badającymi te zagadnienia.

Oferta Centrum obejmuje prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie dwujęzyczności i nauki języków, wsparcie projektów powiązanych z wprowadzaniem nauczania języków, podnoszenie świadomości nauczycieli, rodziców i dzieci w kwestiach związanych z dwujęzycznością, odpowiadanie na pytania na temat wychowywania dwujęzycznych dzieci, zapewnienie dostępu do informacji i zasobów.

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe