Międzynarodowa konferencja archeologiczna w Lublinie

23.04.2019

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) i Muzeum Lubelskie organizują w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku XXXV edycję międzynarodowej konferencji pt. „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”.

Konferencja jest szerokim forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Prezentowane są na niej najnowsze wyniki badań archeologicznych, terenowych i gabinetowych, w większości interdyscyplinarnych – podkreśla Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Podczas tegorocznego wydarzenia wygłoszone zostaną trzy wykłady w sesji plenarnej oraz ponad trzydzieści referatów w dwóch sekcjach (pradziejowej i wczesnohistorycznej), a także przedstawione będzie ok. dwudziestu posterów. Uczestnicy konferencji reprezentują kilkadziesiąt instytucji naukowych z kraju i zagranicy – uczelni, instytutów badawczych i muzeów.

jp


Humanistyka Wydarzenia