Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

23.04.2019

Uniwersytet Śląski wraz z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Regionalnym Instytutem Kultury, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zrealizuje projekt „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” – informuje uczelnia.

W ramach projektu, adresowanego do nauczycieli polonistów, pracowników instytucji kultury i uczniów w wieku od 15 do 19 lat, zostanie stworzonych 5 specjalistycznych jednostek: Uniwersytet Polonistów; Uniwersytet Kulturoznawców; Uniwersytet Dialogu; Mobilny Uniwersytet Młodzieży i Uniwersytet Młodych Naukowców.

Projekt umożliwi m.in. przygotowanie unikalnych programów kształcenia, zorganizowanie wykładów, zajęć laboratoryjnych, wizyt studyjnych, a także wydarzeń edukacyjnych, paneli dyskusyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji eksperckich podnoszących kompetencje niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Więcej: https://www.us.edu.pl/projekt-pn-uniwersytet-humanistow-w-uniwersytecie-slaskim-w-katowicach-dofinansowany-w-ramach-po-wer

 

jsz


Humanistyka Szkolnictwo wyższe