Centrum Cyber Science współtwórcą raportu „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie”

15.09.2023
peshkov/easyFotostock/ East News

Nowy obszerny raport na temat roli sztucznej inteligencji (AI) w cyberbezpieczeństwie i problemie cyberbezpieczeństwa AI został opublikowany przez zespół CyberPolicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Raport ma na celu szerzenie świadomości i promowanie dobrych praktyk w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze.

Celem raportu jest identyfikacja kluczowych kwestii oraz przedstawienie rekomendacji i strategii, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego na skalę krajową i europejską. Odbiorcami publikacji są uniwersytety, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz specjaliści i specjalistki zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

Autorami jednego z rozdziałów są przedstawiciele Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Naukowcy przeanalizowali wyzwania i zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas projektowania lub wykorzystywania AI – informuje Uniwersytet Śląski.

Więcej: https://us.edu.pl/centrum-cyber-science-wspoltworca-raportu-cyberbezpieczenstwo-ai-ai-w-cyberbezpieczenstwie/

 

jsz


Nauki techniczne