Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych

14.09.2023
POLSA

Do 20 października 2023 r. można składać prace dyplomowe w Konkursie o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycję 2023.

Pula nagród w konkursie wynosi 35 tys. zł, a oprócz gratyfikacji finansowej zwycięzcy zyskają możliwość przedstawienia swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Zakres konkursu sformułowany jest szeroko i obejmuje zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych. 

Oceniane będą prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie (indywidualne lub zespołowe) oraz rozprawy doktorskie, obronione we wrześniu ubiegłego roku lub później.

Więcej:
https://pak.bip.gov.pl/konkursy/konkurs-o-nagrode-prezesa-polskiej-agencji-kosmicznej-za-najlepsza-prace-dyplomowa-z-dziedziny-badan-kosmicznych.html

jp


Nauki techniczne