Centrum Mikroskopowe Badania Materii SPIN-Lab na Uniwersytecie Śląskim

27.02.2023
Matylda Klos Uniwersytet Śląski

Na Uniwersytecie Śląskim powstało Centrum Mikroskopowe Badania Materii SPIN-Lab. Do zadań jednostki należą konsolidacja i rozwój prowadzonych w regionie badań nad fizykochemicznymi właściwościami nowoczesnych materiałów i nanomateriałów znajdujących zastosowanie w medycynie, farmacji, lotnictwie, motoryzacji i wielu innych dziedzinach. 

W nowym budynku laboratoryjnym znalazły się: transmisyjny mikroskop elektronowy przystosowany do badań w warunkach kriogenicznych, skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony z ksenonowym działem jonowym, skaningowy mikroskop elektronowy z detektorami EDX, WDX i spektrometrem Ramana, mikroskop konfokalny z białym laserem oraz mikrotomograf rentgenowski.

Nowe centrum badawcze wybudowano i wyposażono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Działanie 1.1. „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza” w osi priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”) – informuje uczelnia.

Więcej: https://us.edu.pl/event/otwarcie-centrum-mikroskopowego-badania-materii-spin-lab/

 

jsz 


Badania i rozwój