Collegium Civitas członkiem International Association of Universities 

28.05.2021

Collegium Civitas w Warszawie zostało członkiem, założonego w 1950 roku pod auspicjami UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenie Uniwersytetów (International Association of Universities – IAU).  

IAU zrzesza członków z ponad 130 krajów w celu nie tylko wspólnego namysłu i wypracowywania rekomendacji dla decydentów, ale i konkretnych działań dotyczących wspólnych priorytetów – informuje Collegium Civitas.

To jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych globalnych stowarzyszeń uczelni wyższych, utworzone 71 lat temu pod auspicjami UNESCO. Wartości, które reprezentuje, są w pełni zgodne z misją Collegium Civitas – stwierdza dr Katarzyna Maniszewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas,

IAU działa jako globalny głos szkolnictwa wyższego przy UNESCO oraz stanowi forum dla liderów instytucji i stowarzyszeń. Jest oficjalnym partnerem UNESCO i otrzymało specjalny status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Organizacja współpracuje również z Radą Europy.

jp


Szkolnictwo wyższe