Powstaje Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

28.05.2021

Współpraca uczelni lubelskich w ramach Ligi Cyfryzacji może być fundamentem ich merytorycznej współpracy i większej konsolidacji – powiedział w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef resortu nauki uczestniczył w konferencji poświęconej tworzeniu Ligi Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich, w której uczestniczyli przedstawiciele lubelskich publicznych uczelni wyższych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego.

Pomysł utworzenia Ligi powstał na Uniwersytecie Medycznym i dotyczy stosowania nowoczesnych technik cyfrowych w szeroko pojętej telemedycynie, ale także stworzenia wspólnej bazy naukowej i wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych lubelskich uczelni.

Wspólna cyfrowa platforma nauki i edukacji ma obejmować m.in. infrastrukturę obliczeniową, archiwalną, komunikacyjną, bazę dokumentacji wyników badań naukowych, a otwarta infrastruktura zasobów edukacyjnych umożliwi m.in. prowadzenie edukacji obywatelskiej.

jp


Szkolnictwo wyższe