Collegium Civitas w Warszawie przystąpiło do programu Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact

14.03.2023
UNGC

Collegium Civitas zostało oficjalnie zatwierdzone jako uczestnik UN Global Compact (UNGC) – sieci organizacji zobowiązanych do przyjęcia zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki.

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

Uczestnicy zobowiązują się do odpowiedzialnego dostosowania swoich strategii i działań do Dziesięciu Zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania strategicznych działań w celu realizacji szerszych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, z naciskiem na współpracę i innowacje.

UNGC zrzesza obecnie ponad 16 000 członków z całego świata. 

jp


Szkolnictwo wyższe