Cykl konferencji naukowych „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości”

06.03.2018

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski organizuje cykl dziesięciu naukowych konferencji tematycznych w najważniejszych polskich ośrodkach akademickich.

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości” rozpocznie się 12 marca 2018 roku konferencją poświęconą rodzinie, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cykl 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, ma podjąć zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Kolejne konferencje będą poświęcone: rodzinie; pracy, przedsiębiorczości i społecznej gospodarce rynkowej, obywatelskości i patriotyzmowi; wolności, suwerenności i praworządności, kulturze i tożsamości, godności i sprawiedliwości społecznej, ekologii, solidarności społecznej i zrównoważonemu rozwojowi, państwu w relacjach z kościołem; Europą oraz osobie ludzkiej i przysługujących jej prawu.

Zwieńczeniem cyklu będzie międzynarodowy kongres w Krakowie, który podejmie problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

 

Więcej:
https://polonia-restituta.pl/


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia