Czeskie projekty badaczek Uniwersytetu Wrocławskiego z dofinansowaniem w ramach Miniatury 6 

07.06.2022
Mateusz Grochocki/East News

Badaczki z Zakładu Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizują projekty dofinansowane w konkursie Miniatura 6 Narodowego Centrum Nauki – informuje uczelnia.

Dzięki dotacji dr Magdalena Matkowska-Jerzyk zbada zagadnienia językowe związane z fenomenem powstania (i koncepcji) zakładów Tomasza Baty oraz działalności tej firmy w Czechosłowacji i Czechach. Badaczka zamierza zbadać i opisać charakterystyczne zjawiska leksykalne i frazeologiczne wyróżniające się na tle niezwykle dynamicznego rozwoju czeszczyzny okresu międzywojennego 

Dr Kamila Woźniak zrealizuje projekt „Między pamięcią a zapomnieniem. Czeskie i występujące w czeskim przekładzie niemieckie świadectwa literackie dotyczące powstania praskiego 1945 r.”. Celem badaczki jest analiza literackiego obrazu powstania praskiego w kontekście dyskursu memorialnego, co w przyszłości pozwoli stworzyć szerszą perspektywę literaturoznawczych badań porównawczych.

Więcej: https://uni.wroc.pl/wyniki-miniatury-6-dwie-nasze-badaczki-otrzymaly-dofinansowanie/

 

jsz


Humanistyka